09/04/24

Podziękowanie

Kampanijny kurz opadł, banery już pościągane. Pozostało oficjalnie zakończyć kampanię. Chciałbym pogratulować zwycięzcy wyborów prezydenckich Januszowi Chwierutowi oraz wszystkim wybranym na radnych do Rady Miasta w Oświęcimiu, w tym Agnieszka Komendera, Mariola Madej i Piotr-Pietia Sikora. Dziękuję pozostałym kandydatom za zgodę na kandydowanie i za pracę w czasie kampanii. Chciałbym podziękować wszystkim głosującym na mnie. Tym razem się nie udało, ale w przyszłości w końcu musi się udać. Również chciałbym podziękować za wszelką pomoc przy kampanii udzielonej mi w każdy możliwy sposób od wielu z Was. W szczególności chodzi o miejsca na banery, których tak wiele było widać w przestrzeni dookoła. Coś się kończy, ale wierzę, że dziś to początek czegoś nowego. Pozdrawiam i dziękuję za wszelkie oznaki sympatii okazywane mi w ciągu tych tygodni.

20/03/24

Wywiad dla "Radio Kraków"

 "Maciej Klima o demografii i polityce mieszkaniowej" - zapis mojego wywiadu udzielonego dla Radia "Kraków" w 19.03.2024. Do odsłuchania tutaj: Wywiad dla Radio Kraków

08/03/24

Konwencja wyborcza KOS 2018 - zapis filmowy

 


Jestem liderem listy w okręgu numer 2 w wyborach do Rady Miasta

 


Moja krótka biografia

Urodziłem się w 1980 roku w Bielsku-Białej. Całe życie jestem związany z Oświęcimiem. Ukończyłem Szkołę Podstawową nr 1 im. Królowej Jadwigi oraz Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego. Ukończyłem także studia magisterskie na kierunku elektrotechnika na Politechnice Opolskiej roku oraz studia podyplomowe Automatyka elektroniczna na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2008 roku związany byłem z „Komitetem społecznym do spraw uporządkowania rozwiązań komunikacyjnych w rejonie ul. Pod Olszyną w Oświęcimiu”, które udanie postulowało między innymi budowę ulicy Ceglanej oraz walczyło o zabezpieczenie interesów mieszkańców Starych Stawów w związku z budową południowej obwodnicy miasta.

W latach 2014-2018 byłem zastępcą przewodniczącego Rady Osiedla „Stare Stawy”, w latach 2017-2019 członek Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim. Kandydowałem dwa razy do Rady Miasta Oświęcim w 2014 (KWW Mirosława Wasztyla) oraz 2018 roku (KWW KOS 2018). Kandydowałem do Sejmu RP w wyborach parlamentarnych w 2023 z KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe „Trzecia droga”, gdzie z dziesiątego miejsca uzyskałem 1202 głosy.

W latach 2017-2019 byłem wiceprezesem Stowarzyszenia Auschwitz Memento znanego z wielu działań na rzecz popularyzacji historii i najbardziej znanego z akcji „Projekt: Pilecki”. Akcja ta to szereg różnych wydarzeń upamiętniających postać rtm. Witolda Pileckiego zwieńczonych realizacją filmu „Pilecki”, który premierę miał w 2015 roku w Muzeum Powstania Warszawskiego w obecności Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Akcja „Projekt: Pilecki” została uhonorowana nagrodą Wydarzenie Historyczne Roku przez Muzeum Historii Polski i innymi wyróżnieniami. Stowarzyszenie jest też znane z działań na rzecz upamiętnienia oddziału Armii Krajowej „Sosienki” z okolic Oświęcimia, a także zbrodni piaśnickiej w Piaśnicy na Pomorzu.

Ponadto od ponad 30 lat związany jestem z Amatorskim Klubem Filmowym „Chemik” przy OCK Oświęcim. Od kilku lat prowadzę blog poświęcony oświęcimskim sprawom oswiecimski-nieregularnik.blogspot.com.

Od początku swojej kariery zawodowej jestem pracownikiem największych międzynarodowych koncernów na stanowiskach związanych z przygotowaniem ofert przetargowych,  wycenami inwestycji oraz ich przygotowaniem.

Jestem żonaty i ojcem dwóch córek. 

07/03/24

Program część 1. Budownictwo-Bezpieczeństwo-Oświata-Zdrowie

Budownictwo
 1. Wybudujemy tanie mieszkania na wynajem i zagospodarujemy pustostany znajdujące się w zasobach miasta. Będziemy aktywnie poszukiwać i pozyskiwać środki na remonty pustostanów i budowę nowych lokali komunalnych, tak jak dzieje się to w Chrzanowie Andrychowie, Kętach i Krakowie.
 2. Kruki, Monowice i Stare Stawy– jedne z najszybciej rozwijających się osiedli wymagających inwestycji w infrastrukturę.
Bezpieczeństwo
 1. Doświetlimy przejścia dla pieszych oraz zadbamy o wymianę oświetlenia ulicznego na nowoczesne LED.
 2. Wybudujemy wyniesione przejścia dla pieszych w rejonie szkół podstawowych oraz przedszkoli.
 3. Tam, gdzie jest to uzasadnione i możliwe - utworzymy specjalne zatoki do bezpiecznego wysiadania dzieci przy budynkach szkół i przedszkoli.
Oświata
 1. Powstanie nowy budynek przedszkola na osiedlu Błonie.
 2. Wydłużymy czas pracy przedszkoli i żłobków miejskich oraz zwiększymy ofertę półkolonii dla dzieci w okresie wakacji i ferii zimowych.
 3. Zwiększymy dofinansowanie do zajęć pozalekcyjnych: zarówno wyrównawczych jak i rozwijających uzdolnienia uczniów.
 4. Będziemy zabiegać o ograniczenie liczebności klas w szkołach. Zamierzamy popierać nowoczesne programy edukacyjne i innowacje pedagogiczne wprowadzane przez szkoły.
 5. Zagwarantujemy dodatkowe godziny nauki języków obcych w szkołach w optymalnych, pod względem liczebności i poziomu, grupach.
 6. Wzmocnimy opiekę psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolach i szkołach.
Zdrowie
 1. Poprawimy dostępność i jakość usług medycznych.
 2. Wprowadzimy aktywną politykę opieki nad seniorami i osobami wymagającymi wsparcia.
 3. Stworzymy preferencyjne warunki do odbycia stażu dla młodych lekarzy. Poprawimy funkcjonowanie Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego (ZLA).
 4. Udostępnimy bezpłatnie szczepionki na grypę dla mieszkańców Oświęcimia.
 5. Zagwarantujemy szybką ścieżkę dostępu do pomocy psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży.

06/03/24

Program część 2. Transport - Ekologia - Sport - Rekreacja i turystyka - Przedsiębiorcy

Transport
 1. Zainicjujemy proces budowy przystanku kolejowego - punktu przesiadkowego „Oświęcim-Kruki” oraz modernizację stacji „Dwory”.
 2. Zintensyfikujemy działania na rzecz przebudowy drogi krajowej 44 na odcinku od ronda przy stacji „Orlen” (ul. Chemików) do marketu „Castorama” (ul. Zatorska).
 3. Wprowadzimy bezpłatną komunikację miejską dla posiadaczy Oświęcimskiej Karty Mieszkańca oraz młodzieży szkolnej z Oświęcimia.
 4. Dostosujemy rozkład jazdy i linie MZK do realnych potrzeb mieszkańców.
 5. Będziemy zabiegać u organizatorów przewozów kolejowych o poprawienie oferty przez wprowadzenie pociągów przyśpieszonych na popularnych kierunkach podróży.
 6. Będziemy zabiegać o dostępność do ofert typu bilet metropolitalny lub metrobilet dla mieszkańców Oświęcimia.
 7. Przeanalizujemy możliwości wprowadzenia na niektórych ulicach miejskich ruchu jednokierunkowego w celu zwiększenia ilości miejsc parkingowych oraz poprawy bezpieczeństwa pieszych.
 8. Zielona fala na Dąbrowskiego – zintegrowany system sterowania światłami ulicznymi - podejmiemy rozmowy w tej sprawie z zarządcą drogi.

Ekologia
 1. Mniej betonozy w mieście! Przywrócimy zieleń w Rynku Starego Miasta.
 2. Stworzymy lepsze warunki dla egzystowania czworonogów w naszym mieście.
 3. Wprowadzimy obowiązkowe nasadzenia drzew wyprzedzające wycinki związane z inwestycjami (przykładowa zasada: jedno wycięte - 20 nasadzonych lub więcej). Zagwarantujemy 5-letni monitoring i bieżące uzupełnianie ewentualnych strat.
 4. Powstaną elektrownie fotowoltaiczne na budynkach miejskich – tam, gdzie to jest możliwe.
 5. Stanowcze NIE – dla instalacji przemysłowych zanieczyszczających środowisko! Tak dla atomu w mieście, ale tylko po profesjonalnych i transparentnych konsultacjach ze społeczeństwem.
 6. Zakaz lokalizowania jakichkolwiek nowych inwestycji w zakresie przetwarzania odpadów w obszarze miasta Oświęcim.

Sport
 1. Rozbudujemy i zmodernizujemy kompleks sportowy w naszym mieście. Stadion piłkarski otrzyma nowe życie w nowym miejscu. Lodowisko zostanie wyremontowane i rozbudowane o nową taflę. Będziemy mieć oko na prace projektowe przy tej inwestycji tak, aby głos zainteresowanych użytkowników był respektowany, a gotowy projekt spełniał wymogi zamawiającego. W lecie na rozmrożonej tafli powstanie rolkowisko.
 2. Na Błoniach i Zasolu powstaną nowe obiekty do uprawiania sportów rolkarskich i akrobatyki rowerowej. Będą to: nowy skatepark oraz pump track. W miarę możliwości istniejące obiekty będą modernizowane. Na mniejszych placach zabaw powstaną mniejsze urządzenia przydatne do uprawiania tych sportów.
 3. Udostępnimy nieodpłatnie sale gimnastyczne dzieciom i młodzieży w godzinach popołudniowych.
 4. Chcemy, aby Oświęcim stał się bazą do organizacji obozów sportowych . Nowy produkt turystyczny w oparciu o gotową nietuzinkową infrastrukturę sportową i noclegową.
 5. Położymy nacisk na finansowanie masowych dyscyplin sportowych - im więcej adeptów danej dyscypliny, tym większe zaangażowanie środków publicznych na ten cel.

Rekreacja i turystyka
 1. Wybudujemy ogólnodostępne letnie kąpielisko.
 2. Wybudujemy lub zmodernizujemy place zabaw i rekreacji na wszystkich osiedlach z uwzględnieniem potrzeb każdego wieku.
 3. Wprowadzimy opłatę miejscową jako źródło środków na utrzymanie infrastruktury rekreacyjnej i imprez plenerowych.

Przedsiębiorcy
 1. Rewizja wysokości czynszu w lokalach miejskich oraz w przestrzeniach miejskich np. Rynek Starego Miasta. Lepszy niższy czynsz i wynajęty lokal niż wysoki i ziejący pustką lokal!
 2. Rynek tętniący życiem: część czynszu będzie przeznaczone na organizację cyklicznych imprez plenerowych we współpracy z Wydziałem Promocji Miasta.
 3. Planujemy dostosowanie niektórych stawek podatków w taki sposób, by firmy miały motywację do rejestracji w Oświęcimiu.

Podziękowanie

Kampanijny kurz opadł, banery już pościągane. Pozostało oficjalnie zakończyć kampanię. Chciałbym pogratulować zwycięzcy wyborów prezydenckic...